ΕΡΓΑ

Εδώ και δύο δεκαετίες έχουμε εκπονήσει μελέτες σημαντικών έργων υποδομής και ειδικών έργων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Η επιλογή τεχνικά άρτιων, εξειδικευμένων και οικονομικών λύσεων και η επιτυχής αντιμετώπιση σύνθετων κατασκευαστικών προβλημάτων, σε πληθώρα έργων υψηλών απαιτήσεων χαίρουν εκτίμησης από τους πελάτες μας.

Γιώργος Παπαχαραλάμπους – Αντώνης Γκιόλας – Ηρώ Λεβέντη

  • All
  • ΓΕΦΥΡΕΣ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
  • ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
  • ΚΤΙΡΙΑ
  • ΛΙΜΑΝΙΑ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
  • ΟΔΙΚΑ
  • ΣΗΡΑΓΓΕΣ
  • ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ
  • ΦΡΑΓΜΑΤΑ