Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Project

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Ιδρύματος Γουλανδρή, Aθήνα

Περιγραφη

Παρακολούθηση εφαρμογής της μελέτης αντιστήριξης βαθιάς εκσκαφήςέως 30,0m, σε αστικό περιβάλλον και κάτω από διατηρητέο κέλυφος κτιρίου των αρχών του 20ου αιώνα. Αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής με μεταλλικούς πασσάλους UPN και προεντεταμένα αγκύρια, στον Αθηναϊκό Σχιστόλιθο.
Παρακολούθηση πλήθους οργάνων μέτρησης μετακινήσεων, κλισιομέτρων, κυψελών μέτρησης φορτίου και αξιολόγηση της συμπεριφοράς του συστήματος εδάφους-αντιστήριξης

ημερομηνια

Οκτώβριος 2014 - Μάιος 2015

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

FRANK E. BASIL Διαχειριστής Κατασκευής

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Σωτηρόπουλος κ Συν/τες ΑΤΕ