1η εφαρμογή διογκωμένης πολυστερίνης για την κατασκευή οδικών επιχωμάτων

ΕΡΓΟ

Επίχωμα αυτοκινητοδρόμου  ΠΑΘΕ – Περιοχή  Θερμοπυλών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) για την κατασκευή επιχωμάτων σε περιοχή όπου επικρατούν εξαιρετικά δυσμενείς γεωτεχνικές συνθήκες ώστε να ξεπεραστούν αστοχίες που παρατηρήθηκαν κατά την αρχική κατασκευή συμβατικού επιχώματος και να επιτευχθεί η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του έργου. Eκπόνηση μελετών και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου κατά την κατασκεύη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

March 2008 – August 2018

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ATTIKAT A.E.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ως μόνιμοι συνεργάτες της Σωτηρόπουλος και Συν/τες ΑΤΕ