Σιδηροδρομική Γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη, Περιοχή ορύγματος Ο530

Project

Κατασκευή Υπολειπόμενων Έργων για τη Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη. Γεωτεχνική αντιμετώπιση εκσκαφών ΣΓΥΤ από Χ.Θ 52+550 εως Χ.Θ 52+900

Περιγραφη

Γεωτεχνική αντιμετώπιση εκσκαφών ΣΓΥΤ από Χ.Θ 52+550 εως Χ.Θ 52+900 στην ευρύτερη περιοχή ασταθούς ορύγματος Ο530 του Αυτ/μου Κόρινθος-Πάτρα. Εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, αξιολόγησης ενόργανης παρακολούθησης, γεωτεχνικών δεδομένων, αναλύσεις και προτάσεις αντιμετώπισης

ημερομηνια

Νοέμβριος 2016 - Σήμερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΣΕ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΜΕΤΚΑ Α.Ε.