Αποκατάσταση διώρυγας Μόρνου Σαράντι

Project

Επικαιροποίηση των Εργασιών Αποκατάστασης της Αστοχίας στη Διώρυγα Ταξιαρχών Α΄ στο κανάλι του Μόρνου.

Περιγραφη

Επικαιροποίηση των εργασιών  αποκατάστασης της περιοχής κατολίσθησης και σύνταξη των απαιτούμενων τευχών δημοπράτησης.

ημερομηνια

Μάρτιος - Μάιος 2016

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ