Σιδηροδρομική Γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη, Έδραση επιδομής

Project

Κατασκευή Υπολειπόμενων Έργων Υποδομής, Επιδομής, Σηματοδότησης- Τηλεδιοίκησης, Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Σηράγγων για τη Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη – Έδραση ΣΓ ΣΣ Ξυλοκάστρου

Περιγραφη

Γεωτεχνική Μελέτη για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των συνθηκών έδρασης της επιδομής της ΣΓ και καθορισμό της απαιτούμενης υποδομής για το τμήμα από Χ.Θ 34+000 εως Χ.Θ 35+000

ημερομηνια

Μάιος - Ιούνιος 2015

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΣΕ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΜΕΤΚΑ Α.Ε.