Νέος Λιμένας Πατρών – Γ’ Φάση

Project

Νέος Λιμένας Πατρών – Γ’ Φάση

Περιγραφη

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την γεωτεχνική υποστήριξη στη φάση  κατασκευής του έργου, εκπόνηση μελέτης βελτίωσης μαλακού υπεδάφους έδρασης κρηπιδωμάτων και κυματοθραύστη, αξιολόγηση μετρήσεων οργάνων παρακολούθησης της γεωτεχνικής συμπεριφοράς των έργων προφόρτισης, έλεγχος δανειοληψίας και καταλληλότητας υλικών για ύφαλες επιχώσεις, προστασία υποθαλάσσιων κρατήρων.

ημερομηνια

Οκτώβρης 2014 - Ιούνιος 2016

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Yπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, EYΔΕ ΜΕΔΕ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΚΤΩΡ ATE

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Σωτηρόπουλος κ Συν/τες ΑΤΕ