Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας – Γ1΄ Φάση

Project

Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας – Γ1΄ Φάση

Περιγραφη

Σύνταξη Γεωτεχνικής Μελέτης Τροποποίησης Βελτίωσης Υπεδάφους και Προφόρτισης στην Περιοχή των Κρηπιδωμάτων του Λιμενικού Έργου σε εξαιρετικά μαλακό αργιλικό πυθμένα, Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την γεωτεχνική υποστήριξη στη φάση κατασκευής του έργου, παρακολούθηση και αξιολόγηση μετρήσεων οργάνων παρακολούθησης της γεωτεχνικής συμπεριφοράς των έργων προφόρτισης, έλεγχος δανειοληψίας και καταλληλότητας υλικών για ύφαλες επιχώσεις..

ημερομηνια

Οκτώβρης 2014 - Σήμερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Yπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, EYΔΕ ΜΕΔΕ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΚΤΩΡ ATE

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Σωτηρόπουλος κ Συν/τες ΑΤΕ