ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ – S1

Ch. 0+000-Ch. 42+200
Project

Αυτοκινητόδρομος Ιόνιας Οδού από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) – Μαλιακός (Σκάρφεια) και συνδετήριος κλάδος ΠΑΘΕ Σχηματάρι – Χαλκίδα. Tμήμα S1 Αντίρριο – Νότιο άκρο παράκαμψης Αγρινίου

Περιγραφη

Tο έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών θεμελίωσης γεφυρών, επιχωμάτων, ολπισμένων επιχωμάτων, επιχωμάτων από ελαφρά υλικά (EPS), οπλισμένης γης, μελέτες ορυγμάτων, τοίχων αντιστήριξης, αποκατάστασης ασταθών περιοχών. Τα παραπάνω τεχνικά και χωματουργικά έργα εκτείνονται σε διάφορες θέσεις του τμήματος S1 του έργου (Αντίρριο – Νότιο άκρο παράκαμψης Αγρινίου).

ημερομηνια

Οκτώβριος 2014 - Μάρτιος 2017

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Yπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ΓΓΔΕ / ΕΥΔΕ / ΕΠΑ & ΙΟ Παραχωρησιούχος: Νέα Οδός Α.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κ/Ξ EuroIonia (Ferrovial Agroman-Dragados-Tέρνα)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Σωτηρόπουλος & Συνεργάτες Α.Τ.Ε.