ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ – S2

Χ.Θ. 100+000-Χ.Θ. 107+000
Project

Αυτοκινητόδρομος Ιόνιας Οδού από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) – Μαλιακός (Σκάρφεια) και συνδετήριος κλάδος ΠΑΘΕ Σχηματάρι – Χαλκίδα, Tμήμα S2 – αποκατάσταση περιοχής ρέματος Ξηρόρρεμα

Περιγραφη

Το έργο αφορά στην αντιμετώπιση φαινομένου εξέλιξης υψηλού μεγέθους και ασυνήθιστης εξέλιξης και ρυθμού καθιζήσεων του υπεδάφους θεμελίωσης του έργου, σε περιορισμένο χρονικό διάστημα προ της έγκαιρης παράδοση του έργου με την κατασκευή επιχώματος από ελαφρά υλικά (EPS).
Περιλαμβάνει την εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών και εργασιών επισκόπησης και αξιολόγησης των υφιστάμενων γεωτεχνικών δεδομένων και την ενόργανη γεωτεχνική παρακολούθηση του έργου στο τμήμα από Χ.Θ. 100+300 έως Χ.Θ. 100+500 (Περιοχή οχετού Η034Α) καθώς και την επισκόπηση των γεωτεχνικών συνθηκών, μελετών, δοκιμαστικών επιχωμάτων και μετρήσεων καθιζήσεων από Χ.Θ. 100+000 έως Χ.Θ. 107+000 του τμήματος.

ημερομηνια

Απρίλιος – Νοέμβριος 2016

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Yπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ΓΓΔΕ / ΕΥΔΕ / ΕΠΑ & ΙΟ Παραχωρησιούχος: Νέα Οδός Α.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κ/Ξ EuroIonia (Ferrovial Agroman-Dragados-Tέρνα)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΤΕΡΝΑ ΑΕ