1η εφαρμογή μεθόδου βαθιάς ανάμιξης για την βελτίωση εδαφών έδρασης οδικών έργων

ΕΡΓΟ

Βελτίωση εδάφους για την έδραση των επιχωμάτων της ΝΣΓΥΤ
και Αυτ/μου ΠΑΘΕ περί τον π.Σπερχειό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα της μεθόδου Βαθιάς ανάμιξης (DM) για την βελτίωση toy εδάφους θεμελίωσης οδικών και σιδηροδρομικών επιχωμάτων για την ενίσχυση της ευστάθειας και τη μείωσης των υποχωρήσεων καθώς και την αντιμετώπιση φαινομένων ρευστοποίησης. Eκπόνηση μελετών για τους δημόσιους φορείς των έργων και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για τον ανάδοχο κατασκευής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΑΙΟΣ 2005 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α) ΕΥΔΕ – ΠΑΘΕ, β) ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

α) K/Ξ Αθηνά ΑΤΕ-Μηχανική ΑΕ, β) ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ως μόνιμοι συνεργάτες της Σωτηρόπουλος και Συν/τες ΑΤΕ, Υδροέρευνα ΑΕ