Σήραγγα NCT Phase 1, Ναιρόμπι, Κένυα

Project

Northern Collector Tunnel Phase 1 – Σήραγγα Υδροδοσίας: Εκσκαφή – Προσωρινή Υποστήριξη και Τελική Επένδυση για: την Κύρια Σήραγγα, το Φρέαρ Προσαγωγής και τη Συνδετήρια Σήραγγα στο Irati, τους Θάλαμους Συνδεσης Κύριας Σήραγγας και Πρόσθετων Σηράγγων στο Gikigie και Kaanja, τα Στόμια στις θέσεις Maragua, Gikigie, Kaanja kai Githika.

Περιγραφη

Το έργο περιλαμβάνει:
a) Κύρια Σήραγγα: σήραγγα NATM μήκους 11775m , με διατομή ονομαστικής διαμέτρου 3.2m και ύψος υπερκειμένων 50~200m.
b) Φρέαρ Προσαγωγής και Συνδετήρια Σήραγγα στο Irati: κατακόρυφο φρέαρ βάθους 52m, κυκλικής διατομής ονομαστικής διαμέτρου 4m το οποίο συνδέεται με την Κύρια Σήραγγα μέσω Πρόσθετης Σήραγγας μήκους 13m διατομής ονιμαστικής διαμέτρου 3m.
c) Θάλαμους Συνδεσης Κύριας Σήραγγας και Πρόσθετων Σηράγγων στο Gikigie και Kaanja: Θάλαμοι Συνδεσης Κύριας Σήραγγας και Πρόσθετων Σηράγγων, μήκους 10.6m, διατομής ονομαστικής διαμέτρου 8.5m and ύψος υπερκειμένων 50~75m.
d) Στόμια στις θέσεις Maragua, Gikigie, Kaanaja και Githika
Μελέτες: Γεωτεχνική Αξιολόγηση, Εκσκαφή και Προσωρινή υποστήριξη για τα a,b, c, d, Σχεδιασμός Έργων αντιστήριξης (Πασσαλότοιχοι) στο Στόμιο στη θέση Maragua.

ημερομηνια

Μάρτιος 2016 - Σήμερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Athi Water, Kenya

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

SMEC

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

SMEC International PTY Ltd