ΑΝΘΗΛΗ – ΠΕΡΙΒΟΛΙ

Project

Υποσταθμοί 150/25kV, Συστήματος ηλεκτροκίνησης NΣΓΥΤ Τιθορέα – Δομοκός

Περιγραφη

Εκπόνηση Γεωτεχνικής Έρευνας (δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και ερευνητικά φρέατα) για την διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης, Γεωτεχνική Αξιολόγηση και Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης και βελτίωσης του εδάφους για την κατασκευή υποσταθμών του συστήματος ηλεκτροκίνησης στις θέσεις Ανθήλη και Περιβόλι της ΣΓΥΤ Τιθορέα – Δομοκός

ημερομηνια

Μάιος 2016 - Σήμερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΣΕ A.E.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κ/Ξ ΤΙΘΟΡΕΑ ΔΟΜΟΚΟΣ (ΑΚΤΩΡ, J&P ΑΒΑΞ, ΤΕΡΝΑ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Κ/Ξ ΤΙΘΟΡΕΑ ΔΟΜΟΚΟΣ (ΑΚΤΩΡ, J&P ΑΒΑΞ, ΤΕΡΝΑ)