Γαργαλιάνοι – ΚΤΥΠ

Project

Σχολικό Συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου Γαργαλιάνων

Περιγραφη

Εκπόνηση Γεωτεχνικής Έρευνας (δειγματοληπτικές γεωτρήσεις) για την διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Γαργαλιάνων Μεσσηνίας.

ημερομηνια

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2015

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. (Κτυριακές Υποδομές Α.Ε.)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. (Κτυριακές Υποδομές Α.Ε.)