Αιολικά Παρκα “Κουρομάντρι” & “Ριγανόλακας”

Project

Αιολικά Παρκα “Κουρομάντρι” & “Ριγανόλακας”

Περιγραφη

Εκπόνηση Γεωτεχνικής Έρευνας (δειγματοληπτικές γεωτρήσεις) για την διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης και σύνταξη Γεωτεχνικής Μελέτης Θεμελίωσης για 8 συνολικά ανεμογεννήτριες στα αιολικά πάρκα Κουρομαντρίου και Ριγανόλακα στην περιοχή της Ναυπάκτου.

ημερομηνια

Μάρτιος - Νοέμβριος 2015

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

VOLTERA

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA S.A.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

GES / SIEMSA S.A.