Σήραγγες Σ2 και Σ3, Ιτέα

Project

Σήραγγες Σ2 και Σ3, Εθνικής Οδού Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο

Περιγραφη

Σήραγγα Σ2: μονή σήραγγα διπλής κατεύθυνσης, μήκους 403m.
Σήραγγα Σ3: μονή σήραγγα διπλής κατεύθυνσης, μήκους 1958m, με εσοχές έκτακτης στάθμευσης, 2 σήραγγες διαφυγής πεζών μήκους 216m και 254m αντίστοιχα, και 1 σήραγγα διαφυγής οχημάτων, μήκους 336m.
Tο έργο περιλαμβάνει τον Προγραμματισμό Γεωτεχνικής Έρευνας, Γεωτεχνική Αξιολόγηση και την Προκαταρτική Μελέτη: των Μετώπων Εισόδου – Εξόδου και τεχνικών Cut & Cover των Οδικών Σηράγγων και των Σηράγγων Διαφυγής Πεζών και Οχημάτων, Υπόγειας Εκσκαφής και Προσωρινής Υποστήριξης (NATM) των Οδικών Σηράγγων και Σηράγγων Διαφυγής Πεζών και Οχημάτων

ημερομηνια

Σεπτέμβριος 2015 - Ιανουάριος 2016

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Yπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, EYΔΕ K.K.Σ.Υ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

OTM-ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΚΗ-ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Σωτηρόπουλος κ Συν/τες ΑΤΕ

tinkerbell cam reddit asian porn camgirl silviya ventsislavova