ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ- Γέφυρες

Project

Αυτοκινητόδρομος Ιόνιας Οδού από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) – Μαλιακός (Σκάρφεια) και συνδετήριος κλάδος ΠΑΘΕ Σχηματάρι – Χαλκίδα. Tμήμα S3 Φιλιππιάδα – Ιωάννινα

Περιγραφη

Γεωτεχνικές μελέτες θεμελίωσης μεγάλων γεφυρών  και άνω διαβάσεων στο τμήμα S3 του έργου, από Βόρειο άκρο Παράκαμψης Άρτας (Φιλιππιάδα) έως τα Ιωάννινα (Ελεούσα).

α)Γέφυρα Τσαγκαρόπουλου: L=449,5m, Ηmax=61,10m, Αmax=162,0m, προβολοδόμηση και φρέατα πάκτωσης,
β) Γέφυρα Κρυφοβού L=280,58m, Ηmax=41,21m, ανοίγματα 50m,
γ) BR162 L=129.36m, Hmax=25,1m, δ) BR167 L=79,5m με πολύ έντονη εγκάρσια κλίση αναγλύφου, ε-στ)
Άνω Διαβάσεις Α/Κ Φιλιππιάδας και Α/Κ Αβγού L=78m σε μαλακά εδάφη, με προφορτίσεις και πασσάλους μεγάλου μήκους

ημερομηνια

Οκτώβριος 2014 - Οκτώβριος 2016

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Yπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ΓΓΔΕ / ΕΥΔΕ / ΕΠΑ & ΙΟ Παραχωρησιούχος: Νέα Οδός Α.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κ/Ξ EuroIonia (Ferrovial Agroman-Dragados-Tέρνα)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΤΕΡΝΑ ΑΕ, Σωτηρόπουλος κ Συν/τες ΑΤΕ